Zespół Badaczy...
lek. med. Urszula Adamska
...
dr n. med. Agnieszka Białecka
...
lek. med. Kaja Męcińska-Jundziłł

Badania Kliniczne


                                                                                                                      ŁUSZCZYCA (PSORIASIS)
 
 1. Wieloośrodkowe, randomizowane badanie II fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, prowadzone w grupach równoległych oceniające kliniczną skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu BMS-986165 u pacjentów z łuszczycą w postaci od średniej do ciężkiej. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
 2. Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowane placebo badanie kliniczne, porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania mirikizumabu z sekukinumabem oraz placebo u pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Badanie OASIS - 2. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
3. A Multi-Center, Randomized, Double-Blind, Placebo-and Active Comparator-Controlled Phase 3 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of BMS-986165 in Subjects with Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
4.Wieloośrodkowe badanie będące kontynuacją poprzedniego badania prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu scharakteryzowanie długoterminowego bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu BMS-986165 u uczestników z łuszczycą plackowatą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
5. Wieloośrodkowe, długoterminowe badanie kontynuacyjne oceniające długoterminowe bezpieczeństwo i utrzymywanie się efektów leczenia mirkizumabem u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą. Badanie OASIS-3. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
6. Randomizowane, badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu CT-P43 z produktem Stelara u pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
7. Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy 2b, określające zakres dawek, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo produktu JNJ-77242113 w leczeniu łuszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
8. Wieloośrodkowe badanie fazy IV prowadzone w grupach równoległych, metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem randomizacji oraz aktywnego leku porównawczego, oceniające farmakokinetykę, skuteczność, bezpieczeństwo i immunogenność powtarzanych dawek preparatu SB5 w porównaniu do produktu leczniczego Humira® w różnych dawkach u chorych na łuszczycę plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. REKRUTACA ZAKOŃCZONA
 
 
                                                                      ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (ATOPIC DERMATITIS)
 
1.  Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie fazy 3 z podwójnie ślepą próbą, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania barycytynibu u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
2.  Wieloośrodkowe badanie fazy 3 z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, oceniające długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność stosowania barycytynibu u dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
3. Wieloośrodkowe, randomizowane badanie 3 fazy z zastosowaniem podwójnie ślepej próby i grupą kontrolną placebo, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania barycytynibu w skojarzeniu z kortykosteroidami stosowanymi miejscowo u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, u których leczenie cyklosporyną nie powiodło się lub jest źle tolerowane lub jest przeciwwskazane. BREEZE-AD4. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
4. 16-tygodniowe, międzynarodowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych badanie fazy II z grupą kontrolną przyjmującą placebo i 36-tygodniowym przedłużeniem badanie, oceniające stosowanie benralizumabu u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu utrzymującym się pomimo stosowania leków miejscowych (badanie HILLIER). REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
5. Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy 2b, z porównaniem względem placebo i aktywnego komparatora, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa Bermekimabu (JNJ-77474462) w leczeniu pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
6. Badanie fazy 3, 4-tygodniowe, prowadzone w grupach równoległych, podwójnie ślepe, kontrolowane podłożem, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność 0,15% kremu ARQ-151 stosowanego raz dziennie u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 

TRĄDZIK ZWYCZAJNY (ACNE VULGARIS)
 
1. Wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i grupą kontrolną otrzymującą podłoże, oceniające bezpieczeństwo stosowania i skuteczność 1% kremu z 17α-propionianem korteksolonu (CB-03-01) stosowanego dwa razy na dobę przez 12 tygodni u pacjentów z trądzikiem pospolitym twarzy. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

2. Otwarte, rozszerzone, długoterminowe badanie  oceniające bezpieczeństwo 1% kremu z 17α-propionianem korteksolonu (CB-03-01) stosowanego dwa razy dziennie u pacjentów z trądzikiem pospolitym twarzy. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
3. Podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane podłożem, wieloośrodkowe badanie kliniczne mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa 2% i 5% żelu N-Acetyl-GED-0507-34-LEVO, stosowanego raz dziennie przez 12 tygodni u pacjentów z trądzikiem pospolitym na twarzy. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
                                                                                     BIELACTWO NABYTE (VITILIGO)
 
1. Ocena stopnia repigmentacji plam bielaczych po miejscowym zastosowaniu soli wapniowej atorwastatyny i soli sodowej kwasu simwastatyny u pacjentów z aktywną postacią bielactwa nabytego-badanie EVRAAS. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
2. Ocena stopnia repigmentacji plam bielaczych po aplikacji miejscowej metotreksatu u pacjentów z bielactwem nabytym-badanie EVRAM. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
3. Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, 52-tygodniowe badanie fazy 3 kontrolowane placebo oceniające skuteczność, bezpieczeństwo stosowania i tolerancję ritlecytynibu u dorosłych i nastoletnich uczestników z bielactwem niesegmentowym. REKRUTACJA TRWA

 

 
                                                                   ŚWIERZBIĄCZKA GUZKOWA (NODULAR PRURIGO)
 
1. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję serlopitantu w leczeniu świądu u osób dorosłych chorych na świerzbiączkę guzkową. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
2. Randomizowane badanie II fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ustalenie dawki optymalnej oraz ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania INCB054707 u uczestników ze świerzbiączką guzkową. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
ŚWIĄD SKÓRY (PRURITUS)
 
1. Otwarte, długoterminowe badanie bezpieczeństwa stosowania serlopitantu w leczeniu świądu. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
                                                           
                                                                         ŁYSIENIE PLACKOWATE (ALOPECIA AREATA)
 
1. Wieloośrodkowe, długoterminowe badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu PF-06651600 u dorosłych i nastoletnich uczestników z łysieniem plackowatym. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 
                                                                 PRZEWLEKŁY WYPRYSK RĄK (CHRONIC HAND ECZEMA)
 
1. A phase 3 clinical trial to confirm efficacy and evaluate safety of twice-daily delgocitinib cream 20 mg/g compared with cream vehicle for a 16-week treatment period in adult subjects with moderate to severe chronic hand eczema (DELTA 1). REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Powrót

Znajdź nas na mapieMożliwość płatności kartami VISA lub MASTERCARD

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

more info about cookies close cookies info